Information in English below

Bestem selv tid og sted for jeres vielse

I kan booke en giftefoged, der kan foretage jeres vielse på et sted og tidspunkt, som I aftaler med Vielseskontoret. Dette gælder også, hvis I bor i udlandet eller i en anden kommune.

De steder I kan blive gift er for eksempel jeres hjem eller have, hvor I mødtes for første gang, i en park, på en båd eller på en restaurant.

Giftefogeden kan holde en personlig tale for jer, hvis I ønsker det. Giftefogeden vil kontakte jer inden vielsen, og I kan aftale, hvordan vielsen skal foregå.

Giftefogeden møder op på det aftalte sted ca. 15 minutter før selve vielsen, og vielsesritualet varer ca. 10 minutter.

Ønsker I at booke en giftefoged, kan I informere om det i ansøgningen om vielse.

Muligheden for at booke en giftefoged til at foretage vielser udenfor Københavns Rådhus er en kæmpe succes. Det kan til tider være en udfordring at finde giftefogeder, og det kan ikke garanteres, at der kan findes en giftefoged, til den dag I ønsker. Når jeres ansøgning er godkendt, vil I blive kontaktet af Vielseskontoret og få at vide, om I kan få en giftefoged til den ønskede dag.

Prisen for at booke en giftefoged er fra 3800 DKK (2019). Prisen afhænger af transportomkostninger og andre omstændigheder. I får den endelige pris og skal betale kort efter, at I har booket.

Hvis jeres ansøgning om vielse er behandlet af en anden kommune eller af Statsforvaltningen, skal I have en såkaldt prøvelsesattest derfra. Når I har modtaget den, skal I sende den til Vielseskontoret og informere om, at I ønsker at booke en giftefoged i Københavns Kommune.

På dette link kan I finde informationer om, hvordan I søger om at blive gift.

Book a Registrar

You can book a registrar to perform the ceremony for you at a place and time, agreed upon with the Wedding Office. This is also possible if you live abroad or in a different city in Denmark.

Examples of places you could get married would be in your home or garden, where you first met, in a park, on a boat, or in a restaurant.

It would be possible for the registrar to give a personal speech, if you wish. The registrar will contact you before the wedding and you can talk about how you would like the ceremony to be.

The registrar will arrive at the venue approximately 15 minutes before the wedding, and the wedding ceremony lasts about 10 minutes.

If you wish to book a registrar, you can tell us when you send in the application for marriage.

The option of booking a registrar is a huge success and we cannot guarantee that you can get a registrar for the date you wish for. When your application has been approved you will be contacted by the Wedding Office, and we will let you know if you can get a registrar for the date you wished for.

The price for booking a registrar is from 3800 DKK (approximately 510€) (2019). The final price depends on transportation expenses and other circumstances. You will get the final price and must pay shortly after you have booked the wedding.

If your application for marriage is processed by a different city in Denmark or the State Administration, you will need a so-called 'Prøvelsesattest' from them. When you have received it, you must send it to the Wedding Office and tell us that you wish to book a registrar in the City of Copenhagen.

Read more about how to apply for marrige on this link.