Information in English below

Bestem selv tid og sted for jeres vielse

I kan booke en giftefoged, der kan foretage jeres vielse på et sted og tidspunkt, som I aftaler med Vielseskontoret. Dette gælder også, hvis I bor i udlandet eller i en anden kommune.

De steder I kan blive gift er for eksempel jeres hjem eller have, hvor I mødtes for første gang, i en park, på en båd eller på en restaurant.

Giftefogeden kan holde en personlig tale for jer, hvis I ønsker det. Giftefogeden vil kontakte jer inden vielsen, og I kan aftale, hvordan vielsen skal foregå.

Giftefogeden møder op på det aftalte sted ca. 15 minutter før selve vielsen, og vielsesritualet varer ca. 10 minutter.

Ønsker I at booke en giftefoged, kan I informere om det i ansøgningen om vielse.

Muligheden for at booke en giftefoged til at foretage vielser udenfor Københavns Rådhus er en kæmpe succes. Det kan til tider være en udfordring at finde giftefogeder, og det kan ikke garanteres, at der kan findes en giftefoged, til den dag I ønsker. Når jeres ansøgning er godkendt, vil I blive kontaktet af Vielseskontoret og få at vide, om I kan få en giftefoged til den ønskede dag.

Prisen for at booke en giftefoged er fra 3800 DKK (2019). Prisen afhænger af transportomkostninger og andre omstændigheder. I får den endelige pris og skal betale kort efter, at I har booket.

Hvis jeres ansøgning om vielse er behandlet af en anden kommune eller af Statsforvaltningen, skal I have en såkaldt prøvelsesattest derfra. Når I har modtaget den, skal I sende den til Vielseskontoret og informere om, at I ønsker at booke en giftefoged i Københavns Kommune.

På dette link kan I finde informationer om, hvordan I søger om at blive gift.

Københavns Kommune tilbyder vielser på rådhuset fem dage om ugen, og de fleste dage både formiddag og eftermiddag. Hvis I ikke kan booke den tid der passer Jer her på Københavns Rådhus, kan vi tilbyde at vie jer uden for de normale vielsestider mod betaling.

Ring ind 3366 3366 eller skriv på bryllup@kff.kk.dk og hør nærmere.

Book a Registrar

You can book a registrar to perform the ceremony for you at a place and time agreed upon with the Wedding Office. This is also possible if you live abroad or in a different city in Denmark.

Examples of places you can get married are in your home or garden, where you first met, in a park, on a boat or in a restaurant.

It would be possible for the registrar to give a personal speech, if you wish. The registrar will contact you before the wedding and you can talk about how you would like the ceremony to be.

The registrar will arrive at the venue approximately 15 minutes before the wedding, and the wedding ceremony lasts for about 10 minutes.

If you wish to book a registrar, you can inform us when you send in the application for marriage.

The option of booking a registrar has been a huge success and we cannot guarantee that you can get a registrar for the date you booked. When your application has been approved, you will be contacted by the Wedding Office and we will let you know if you can get a registrar for the specified date.

The price for booking a registrar starts from 3800 DKK (approximately 510€) (2019). The final price depends on transportation and other expenses. You must pay shortly after you have booked the wedding.

If your application for marriage is processed by a different city in Denmark or the State Administration, you will need a certificate of marital status (prøvelsesattest) from them. When you have received it, you must send it to the Wedding Office and inform us that you wish to book a registrar from the Municipality of Copenhagen.

The Municipality of Copenhagen offers to perform weddings on most weekdays at Copenhagen City Hall.

If you cannot book the date and time you wished for at the City Hall, we can help you get married outside the normal wedding hours for a fee.

For more information, please call us at +45 3366 3366 or send an email to bryllup@kff.kk.dk

Read more about how to apply for marrige on this link.