Information in English below.

Vielse i det fri

I kan blive viet i det fri på udvalgte datoer og steder i løbet af sommeren.

Dette er en chance for at holde et romantisk og festligt bryllup under den åbne himmel.

Det tidligste I kan sende jeres ansøgning er fire måneder før den ønskede dato, og eftersom der er et begrænset antal pladser, er det bedst at sende ansøgningen så tidligt som muligt.

Det er gratis at benytte sig af dette tilbud.

For at blive viet i det fri, skal I indsende jeres ægteskabserklæring, og skrive, at I ønsker vielse i det fri.

Her kan du læse, hvordan I søger om at blive gift.

Datoer og lokationer for de næste vielser i det fri vil blive offentliggjort her i begyndelsen af 2018.

Open Air Wedding

You can celebrate an open air wedding on selected dates and venues during the summer.

This offer provides a chance to celebrate a festive and romantic wedding under the open sky.

Please note that the earliest you can apply is four months before the date you  wish to get married, and because of a limited amount of spaces we recommend you send the application as early as possible.

This option is free of charge (but please note that payment of the examination fee might apply).

Read more about how to get married here.

Dates and locations for the next Open Air Weddings will be published here in the beginning of 2018.