Lovændring

Lovændringen betyder blandt andet, at sagsbehandlingen af ansøgninger fra par, hvoraf en eller begge er udenlandske statsborgere, fremover foretages af en ny statslig enhed. Det gælder mere specifikt par, hvoraf den ene eller begge parter ikke:

 • er dansk eller nordisk statsborger
 • har tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark
 • har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-reglerne.

Hvis I sender jeres ansøgning efter den 31. december 2018, eller I ønsker at blive viet efter den 30. april 2019, skal I derfor ansøge ved den nye statslige enhed. Der er ikke åbnet for ansøgning endnu, men hold dig opdateret her, hvor link til ansøgningsportalen vil findes snarest.

Læs mere på Statsforvaltningens hjemmeside ved at klikke på dette link.

Kommunerne vil fortsat varetage selve ceremonien herunder aftale om specifikt vielsestidspunkt.

Bemærk: Der er ingen ændringer i forhold til ansøgninger, der fremsendes til Københavns Kommune til og med den 31. december 2018. Søger I efter den 1. januar 2019, skal I sende ansøgningen til Statsforvaltningen.

Valentinsdag. Bryllup på Københavns Rådhus

Valentinsdag er en dag i kærlighedens tegn, og Københavns Kommune tilbyder igen i år at du og din udkårne kan blive gift på Rådhuset på denne særlige dag.

Guitaristen Henning Nielsen sætter stemningen med fortryllende kærlighedsmelodier i den smukke bryllupslounge, hvor der også bliver serveret hjerteformede chokolader til brudeparrene og deres gæster. Vi pynter ekstra festligt op i bryllupsloungen med hjerteballoner.

Hvis I vil fejre jeres kærlighed med det store ”JA” på Valentinsdag i romantiske omgivelser på Rådhuset, så udfyld en ægteskabserklæring og send den til os.

Vielsessted

Vielse på Københavns Rådhus

I kan fejre jeres bryllup og blive gift på Københavns Rådhus på udvalgte dage.

Vielserne foregår på følgende tidspunkter:

Mandag fra klokken 11.00 til klokken 12.15

Onsdag fra klokken 11.00 til klokken 12.15 og fra klokken 13.00 til klokken 14.15

Torsdag fra klokken 11.00 til klokken 12.15 og fra klokken 13.00 til klokken 14.15

Fredag fra klokken 11.00 til klokken 12.15 og fra klokken 13.00 til klokken 14.15

Lørdag fra kl. 10.00 til klokken 12.15.

Du kan læse mere om Rådhusvielser her.

Book en giftefoged

Du kan booke en giftefoged fra Københavns Kommune til at foretage vielsen på et sted og tidspunkt, der aftales med Rådhusoplysningen.

Du kan læse mere om at booke en giftefoged og finde inspiration til vielsessted her.

Vielse i det fri - Ikke flere ledige tider

Datoer og lokationer for vielser i det fri i 2019 vil blive offentliggjort her i begyndelsen af 2019.

På udvalgte datoer tilbyder Københavns Kommune vielser i det fri.

Ønsker du at blive viet i det fri, kan du informere om det i ansøgningen om vielse.

Bemærk venligst at det koster 750 kroner (2018) at blive viet i det fri.

Datoer og lokationer for vielser i det fri i 2018:

Lørdag den 7. juli 2018 i Tivoli. Læs mere om vielser i Tivoli her. Ikke flere ledige tider.

Lørdag den 14. juli 2018 på Ofelia Plads. Læs mere om vielser på Ofelia Plads her. Ikke flere ledige tider.

Lørdag den 28. juli 2018 i Amager Strandpark. Læs mere om vielser i Amager Strandpark her. Ikke flere ledige tider.

Lørdag den 11. august 2018 på Cirkelbroen. Læs mere om vielser på Cirkelbroen her. Ikke flere ledige tider.

Du kan læse mere om vielse i det fri her.

Vielse i en anden kommune, i kirke eller trossamfund

Hvis I vil giftes i en anden kommune, i en kirke eller et andet trossamfund, skal I udfylde ægteskabserklæringen ved hjælp af selvbetjeningsløsningen. Når jeres sag er blevet behandlet og godkendt, vil I få tilsendt en prøvelsesattest, som I skal give til den myndighed, der skal vie jer.

Vielse i udlandet

Hvis I skal giftes i udlandet, vil de lokale myndigheder i fleste lande have dokumentation på, at I ikke allerede er gift. Fra Københavns Borgerservice kan du få udstedt to forskellige dokumenter, der bekræfter dette. Myndighederne i det land I skal giftes i, bestemmer, hvilket af de to dokumenter, de skal have.

Bopæls- og civilstandsattest

En bopælsattest er en dokumentation for, hvilken adresse du er tilmeldt. Attesten viser også, om du er gift eller ikke (ægteskabelig status). 

Læs mere og bestil civilstandsattest her.

Attesten koster 75 kroner (2017).

Ægteskabsattest

En ægteskabsattest er dokumentation på, at du efter dansk lov opfylder betingelserne for at blive gift. For at få en ægteskabsattest skal du udfylde ægteskabserklæringen ved hjælp af selvbetjeningsløsningen.

Er en af jer udenlandsk statsborger uden CPR-nummer, skal I printe ægteskabserklæringen, udfylde den og til slut underskrive den. Ægteskabserklæringen skal sendes til Bryllupskontoret.

Det er gratis at få en ægteskabsattest, hvis mindst én af jer er registreret med fast bopæl i Danmark.

Begge eller en af jer bor i Københavns Kommune

Har I begge NemID skal I sende ægteskabserklæringen digitalt ved hjælp af selvbetjeningsløsningen på dette link.

Hvis kun én af jer har NemID, kan I finde ægteskabserklæringen på dansk her, på engelsk her og på tysk her.

Når I har udfyldt og underskrevet den, kan I sende den sammen med de krævede dokumenter til Rådhusoplysningen.

I kan sende den via digital post på dette link.

Hvis et eller flere af de nedenstående forhold er gældende for jer, skal I sende nævnte dokumentation sammen med ægteskabserklæringen.

 • Er du dansk statsborger, men født i udlandet, skal du vedhæfte en kopi af dit pas
 • Er du ikke dansk statsborger skal du vedhæfte kopi af pas eller nationalt ID-kort udstedt af et EU-land samt bevis for lovligt ophold
 • Er du dansk eller udenlandsk statsborger og indrejst i Danmark indenfor den seneste årrække, kan vi bede om at få fremsendt en civilstandsattest fra tidligere bopælsland/bopælslande
 • Er du enke/enkemand, skal du vedhæfte en kopi af skifteretsattesten. Ved dødsfald i udlandet skal den originale dødsattest fremvises
 • Er du skilt ved dom inden for de sidste otte uger, skal du sende en kopi af den endelige skilsmissedom
 • Er du skilt i udlandet og skilsmissen ikke er registreret i cpr-registeret, skal du sende kopi af den originale, endelige skilsmissedom, som ikke kan ankes yderligere.
 • Har en af jer permanent ophold i Danmark, og er den anden af jer ikke statsborger i et EU-land, skal I underskrive og aflevere dokumentet, der hedder §11b. Se mere nedenfor under "Hvad betyder..."

Hvis du har problemer med eller spørgsmål til selvbetjeningsløsningen, kan du kontakte Københavns Kommune på tlf. 33 66 33 66.

Rådhusoplysningen accepterer kopi af dokumentation udstedt af udenlandske myndigheder, hvis I viser originalerne ved personligt fremmøde efter nærmere aftale med Rådhusoplysningen.

Rådhusoplysningen stiller krav om, at udenlandske dokumenter er oversat af en uddannet translatør til dansk, engelsk eller tysk. I skal vedhæfte oversættelsen sammen med kopi af originalen.

Bemærk, at Københavns Kommune kræver visse udenlandske skilsmissedomme og dødsattester legaliseret.

Læs mere på Ankestyrelsens hjemmeside.

I bor ikke i Københavns Kommune

Selvom I bor i en anden kommune, kan I vælge at blive viet i Københavns Kommune.

I skal sende ægteskabserklæringen til én af de kommuner/den kommune, I bor i.

 • I feltet ”Navn – på rådhus eller kirke” skriver I Københavns Rådhus
 • I feltet ”Vielsesdato” skriver I jeres ønske til dato. I vil herefter modtage en såkaldt prøvelsesattest fra den kommune, I bor i. Prøvelsesattesten skal I sende videre til Rådhusoplysningen på Københavns Rådhus.

I bor begge i udlandet og vil giftes i Danmark

Har I begge NemID, skal I sende ægteskabserklæringen digitalt ved hjælp af selvbetjeningsløsningen på dette link.

Hvis ingen eller kun én af jer har NemID, kan I finde ægteskabserklæringen på dansk her, på engelsk her og på tysk her.

Når I har udfyldt og underskrevet den, kan I sende den sammen med de krævede dokumenter til Rådhusoplysningen.

Har én af jer NemID, kan I sende den via digital post på dette link.

Har ingen af jer NemID, kan I sende den på e-mail til bryllup@kff.kk.dk

Dokumentationskrav

 • Kopi af billedsiden i jeres pas eller nationalt ID-kort udstedt af et EU-land
 • Kopi af bevis for lovligt ophold i Danmark, med mindre du er statsborger i et visumfrit land. Se liste over visumpligtige og visumfrie lande her
 • Kopi af civilstandsattest fra det land, I bor i. Civilstandsattesten skal være mindre end fire måneder gammel den dag, I sender den
 • Er du enke/enkemand, skal du vedhæfte en kopi af skifteretsattesten. Ved dødsfald i udlandet skal den originale dødsattest fremvises
 • Er du skilt i udlandet og skilsmissen ikke er registreret i cpr-registeret, skal du sende kopi af den originale, endelige skilsmissedom, som ikke kan ankes yderligere.

Bemærk, at Københavns Kommune kræver visse udenlandske skilsmissedomme og dødsattester legaliseret.

Rådhusoplysningen accepterer kopi af dokumentation udstedt af udenlandske myndigheder, hvis I viser originalerne ved personligt fremmøde efter nærmere aftale med Rådhusoplysningen.

Rådhusoplysningen stiller krav om, at udenlandske dokumenter er oversat af en uddannet translatør til dansk, engelsk eller tysk. I skal vedhæfte oversættelsen sammen med kopi af originalen.

Pris for behandling af sagen

Hvis I begge bor i udlandet, skal I betale 870 kroner (2018) for behandling af sagen. Der kan betales med anden valuta, men beløbet skal svare til 870 kroner. Kvittering for betaling skal I vedhæfte sammen med den øvrige dokumentation.

Gebyret betales til:

Danske Bank

Holmens Kanal

1092 København K

Reg.nr. 0216

Kontonummer 4069190650

Swift/BIC: DABADKKK

IBAN: DK1702164069190650

Du bor i Danmark og din kommende ægtefælle bor i udlandet

Har I begge NemID, skal I sende ægteskabserklæringen digitalt ved hjælp af selvbetjeningsløsningen på dette link.

Hvis kun én af jer har NemID, kan I finde ægteskabserklæringen på dansk her, på engelsk her og på tysk her.

Når I har udfyldt og underskrevet den, kan I sende den sammen med de krævede dokumenter til Rådhusoplysningen.

I kan sende den via digital post på dette link.

Bemærk venligst:

 • Er du dansk statsborger, men født i udlandet, skal du vedhæfte en kopi af dit pas
 • Er du ikke dansk statsborger, skal du vedhæfte kopi af pas eller nationalt ID-kort udstedt af et EU-land samt bevis for lovligt ophold
 • Er du dansk eller udenlandsk statsborger og indrejst i Danmark indenfor den seneste årrække, kan vi bede om at få fremsendt en civilstandsattest fra tidligere bopælsland/bopælslande
 • Er du enke/enkemand, skal du vedhæfte en kopi af skifteretsattesten. Ved dødsfald i udlandet skal den originale dødsattest fremvises
 • Er du skilt ved dom inden for de sidste otte uger, skal du sende en kopi af den endelige skilsmissedom
 • Er du skilt i udlandet og skilsmissen ikke er registreret i cpr-registeret, skal du sende kopi af den originale, endelige skilsmissedom, som ikke kan ankes yderligere.
 • Har en af jer permanent ophold i Danmark, og er den anden af jer ikke statsborger i et EU-land, skal I underskrive og aflevere dokumentet, der hedder §11b. Se mere nedenfor under "Hvad betyder..."

Fra din kommende ægtefælle med bopæl i udlandet skal I indsende følgende dokumentation:

 • Kopi af billedsiden i din kommende ægtefælles pas eller nationalt ID-kort udstedt af et EU-land
 • Kopi af bevis for lovligt ophold i Danmark, med mindre hun eller han er statsborger i et visumfrit land. Se liste over visumpligtige og visumfrie lande her
 • Kopi af civilstandsattest fra det land, han eller hun bor i. Civilstandsattesten skal være mindre end fire måneder gammel den dag, I sender den
 • Er hun eller han enke/enkemand, skal I vedhæfte en kopi af skifteretsattesten. Ved dødsfald i udlandet skal den originale dødsattest fremvises
 • Er hun eller han skilt i udlandet og skilsmissen ikke er registreret i cpr-registeret, skal I sende kopi af den originale, endelige skilsmissedom, som ikke kan ankes yderligere.

Rådhusoplysningen stiller krav om, at udenlandske dokumenter er oversat af en uddannet translatør til dansk, engelsk eller tysk. I skal vedhæfte oversættelsen sammen med kopi af originalen.

Hvis en af jer bor i Danmark, skal der ikke betales for behandling af sagen.

I bor i et nordisk land og vil giftes i Danmark

Hvis I bor i det samme nordiske land, kan I sende prøvelsespapirer fra en af jeres hjemkommuner sammen med et brev om, hvilken dato I ønsker at gifte jer. Prøvelsespapirerne er dokumenter, der bekræfter, at I har ret til at gifte jer. Papirerne skal I sende til Rådhusoplysningen.

Krav til dokumentation

Sverige (kontakt Skatteverket i din kommune):

 • Hindersprövning
 • Personbevis for begge parter
 • Intyg om vigsel

Norge (kontakt Folkeregisteret i din kommune):

 • Prøvingsattest
 • Kopi af pas

Island og Finland:

 • Prøvelsesattest
 • Kopi af pas

 Færøerne og Grønland:

 • Prøvelsesattest

Pris for behandling af sagen

Hvis I er bosat i et nordisk land, og I sender ovenstående dokumenter til Rådhusoplysningen, er det gratis at blive gift.

Skal du giftes med en af samme køn?

Er I af samme køn og bosat i et nordisk land, skal I sende en ægteskabserklæring, da prøvelsen skal foretages efter dansk ret. Det betyder, at Rådhusoplysningen undersøger, om I opfylder betingelserne for at måtte gifte jer efter dansk ret. I skal sende ægteskabserklæringen med nedenstående dokumenter.

Nedenfor ser I, hvilke dokumenter I skal indsende:

Sverige:

 • Kopi af pas
 • Personbevis for begge parter

Norge:

 • Kopi af pas
 • Civilstandsattest

Island og Finland:

 • Kopi af pas
 • Civilstandsattest

Du bor i udlandet og vil giftes i udlandet

Hvis I skal giftes i udlandet, vil de lokale myndigheder i fleste lande have dokumentation på, at I ikke allerede er gift. Fra Københavns Borgerservice kan du få udstedt to forskellige dokumenter, der bekræfter dette. Myndighederne i det land I skal giftes i, bestemmer, hvilket af de to dokumenter, de skal have.

Bopæls- og civilstandsattest

En bopælsattest er en dokumentation for, hvilken adresse du er tilmeldt i Danmark. Attesten viser også, om du er gift eller ikke (ægteskabelig status). 

Læs mere og bestil civilstandsattest her.

Attesten koster 75 kroner (2017).

Ægteskabsattest

En ægteskabsattest er dokumentation på, at du efter dansk lov opfylder betingelserne for at blive gift. Du skal udfylde en ægteskabserklæring for at få en ægteskabsattest.

Har I begge NemID, skal I sende ægteskabserklæringen digitalt ved hjælp af selvbetjeningsløsningen på dette link.

Hvis ingen eller kun én af jer har NemID, kan I finde ægteskabserklæringen på dansk her, på engelsk her og på tysk her.

Når I har udfyldt og underskrevet den, kan I sende den sammen med de krævede dokumenter til Rådhusoplysningen.

Har én af jer NemID, kan I sende den via digital post på dette link.

Har ingen af jer NemID, kan I sende den på e-mail til bryllup@kff.kk.dk.

Dokumentationskrav

 • Kopi af billedsiden i jeres pas
 • Kopi af civilstandsattest fra det land, I bor i. Civilstandsattesten skal være mindre end fire måneder gammel den dag, I sender den
 • Er du enke/enkemand, skal du vedhæfte en kopi af skifteretsattesten. Ved dødsfald i udlandet skal den originale dødsattest fremvises
 • Er du skilt i udlandet og skilsmissen ikke er registreret i cpr-registeret, skal du sende kopi af den originale, endelige skilsmissedom, som ikke kan ankes yderligere.

Bemærk, at Københavns Kommune kræver visse udenlandske skilsmissedomme og dødsattester legaliseret.

Rådhusoplysningen stiller krav om, at udenlandske dokumenter er oversat af en uddannet translatør til dansk, engelsk eller tysk. I skal vedhæfte oversættelsen sammen med kopi af originalen.

Pris for behandling af sagen

Det er gratis at få en ægteskabsattest, hvis mindst én af jer er registreret med fast bopæl i Danmark.

Hvis I begge bor i udlandet, skal I betale 870 kroner (2018) for behandling af sagen. Der kan betales med anden valuta, men beløbet skal svare til 870 kroner. Kvittering for betaling skal I vedhæfte sammen med den øvrige dokumentation.

Gebyret betales til:

Danske Bank

Holmens Kanal

1092 København K

Reg.nr. 0216

Kontonummer 4069190650

Swift/BIC: DABADKKK

IBAN: DK1702164069190650

Du bor i Danmark og vil giftes i udlandet

Hvis du skal giftes i udlandet, vil de lokale myndigheder i fleste lande have dokumentation på, at du ikke allerede er gift. Fra Københavns Borgerservice kan du få udstedt to forskellige dokumenter, der bekræfter dette. Myndighederne i det land du skal giftes i, bestemmer, hvilket af de to dokumenter, de skal have.

Bopæls- og civilstandsattest

En bopælsattest er en dokumentation for, hvilken adresse du er tilmeldt i Danmark. Attesten viser også, om du er gift eller ikke (ægteskabelig status). 

Læs mere og bestil civilstandsattest her.

Attesten koster 75 kroner (2017).

Ægteskabsattest

En ægteskabsattest er dokumentation på, at du efter dansk lov opfylder betingelserne for at blive gift. For at få en ægteskabsattest skal du udfylde ægteskabserklæringen ved hjælp af selvbetjeningsløsningen.

Bemærk, at hvis du ikke er dansk statsborger, eller hvis du er født uden for Danmark, skal du sende skan af dit pas sammen med ægteskabserklæringen.

Du er asylansøger

Er du asylansøger, kan du som udgangspunkt ikke blive gift. Det skyldes, at du har processuelt ophold, mens din ansøgning om asyl behandles.

I visse tilfælde kan du dog få dispensation. Kontakt bryllupskontoret i Rådhusoplysningen på telefonnummer 33 66 33 66 for at få mere information.

Navneændring

Det er muligt at ændre navn, når du bliver gift, hvis du har fast bopæl i Danmark.

Hvis du ønsker at ændre navn på bryllupsdagen, skal du bruge dit NemID og sende en digital ansøgning.

Det er det sogn, du bor i, der behandler din sag om navneændring, men hvis du er født i Sønderjylland, er det den kommune hvori du er født.

Vi anbefaler, at I søger om navneændring, samtidig med at I indsender ægteskabserklæringen til os.

Vielsesmyndigheden får automatisk besked om navneændringen, så den kommer til at stå på vielsesattesten. Når navneændringen er registreret, sender Folkeregisteret automatisk nye sundhedskort til jer.

Du kan læse mere om navneændring og sende ansøgning på borger.dk.

Du kan finde information om det sogn du bor i på sogn.dk.

Hvad betyder...

§11b-erklæring

§11b-erklæringen er et dokument, der handler om kendskab til reglerne for ægtefællesammenføring. Hvis du har permanent ophold i Danmark og skal giftes med en person, der er statsborger i et land uden for EU, skal §11b underskrives og sendes til Rådhusoplysningen sammen med ansøgningen om vielse. Du kan finde §11b-erklæringen på dansk her, og du kan finde §11b-erklæringen på engelsk her. En underskrevet §11b er ikke en ansøgning om ægtefællesammenføring.

Civilstandsattest

En civilstandsattest er et dokument, der beviser din ægteskabelige status. Det betyder, at der står om du er gift, fraskilt eller enke/enkemand. Hvis du er bosiddende i Danmark hentes disse oplysninger i cpr-registeret.

Prøvelsesattest

En prøvelsesattest er et dokument, der beviser, at I kan blive gift. Den myndighed der skal vie jer, skal have en prøvelsesattest. Prøvelsesattesten er gyldig i fire måneder.

Skilsmissedom

En skilsmissedom er et dokument, der beviser at du er skilt. Skilsmissedommen skal være endelig, og det betyder, at skilsmissen ikke kan ankes. Skilsmissedokumenter fra visse lande skal legaliseres for at blive godkendt af Rådhusoplysningen.

Ægteskabsattest

En ægteskabsattest kan bruges til at blive gift i udlandet og er bevis på, at du opfylder kravene til at blive gift efter dansk lovgivning. En ægteskabsattest er gyldig i fire måneder.

Ægteskabserklæring

Ægteskabserklæringen er den blanket, du skal udfylde, for at søge om at blive gift. Når ægteskabserklæringen er udfyldt og underskrevet, skal den sendes til din bopælskommune. På baggrund af ægteskabserklæringen kan der laves en prøvelsesattest eller en ægteskabsattest.

Økonomi

Et ægteskab har betydning for jeres indbyrdes økonomiske forhold. Det kan I læse om ved at klikke her. Hvis I ønsker mere viden, kan I finde informationer på Børne- og Socialministeriets hjemmeside.