Corona / Covid-19

English version below

Vi er glade for igen at kunne foretage vielser, og med genåbningen har vi prioriteret at vie alle par, som har bestilt en tid. Derfor kan flere par befinde sig i hallen på Rådhuset eller i området omkring et ”Vie i det fri”-arrangement samtidigt, både før og efter en vielse. På grund af forsamlingsforbuddet bedes I derfor venligst overholde følgende retningslinjer:

 • I er velkomne til at medbringe op til 45 gæster, inklusive børn, fotograf mv. 
 • Ankom venligst kun fem minutter før jeres vielse

Da vi har indført en række sikkerhedstiltag, kan forsinkelser forekomme. Vi takker for jeres forståelse.

 

Er I blevet bedt om at vise originaldokumenter forud for vielsen?

Hvis én af jer ikke har et CPR-nummer i Danmark eller et af de nordiske lande, skal vedkommende vise originaldokumenter på rådhuset senest en hverdag før vielsen.

- Pas/Nationalt ID

- Visum, hvis relevant

Vielseskontoret er åbent for visning af originaldokumenter mandag-fredag kl. 09:00-14:00.

 

Særlige tiltag og retningslinjer for at begrænse smitten af COVID-19 på Rådhuset og til ”Vie i det fri”

Vi vil gøre alt for give jer en dejlig oplevelse, og det har stor betydning for Vielseskontoret, at både I, jeres gæster og andre til stede kan føle sig trygge. 

Vielseskontoret har indført følgende tiltag: 

 • Giftefogeden og de officielle vidner vil holde mindst en meters afstand til jer under vielsen. 
 • Giftefogeden vil ikke give jer hånden.
 • I kan skrive under på jeres vielsespapirer med nye kuglepenne, som I efterfølgende kan beholde. 
 • Håndsprit vil stå frit tilgængeligt for alle.
 • Parret før jer vil forlade området, før det bliver jeres tur.

Hvad I selv kan gøre 

Vi håber, I og jeres gæster vil hjælpe os ved at følge nedenstående råd og Sundhedsstyrelsen generelle anbefalinger: 

 • Hold afstand til andre par.
 • Host og nys i ærmet, ikke i hænderne. 
 • Benyt den håndsprit, der vil stå frit tilgængeligt.

I kan læse mere om Coronavirus i Danmark på dette link.

Hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte os på telefon 33 66 33 66 mandag, tirsdag, torsdag og fredag mellem klokken 10.00 og 12.00 eller pr. mail på bryllup@kk.dk

Vi glæder os til at ser jer.

 

 

We are delighted that we can once again perform marriage ceremonies at Copenhagen City Hall, though with new safety measures. With the reopening, we have made it a priority to marry all couples with an appointment. As a result, other couples can be present in the Great Hall or in the area around an open-air wedding at the same time, both before and after a ceremony. Due to the law limiting public gatherings, we kindly ask you to follow the guidelines below:

 • You are welcome to bring a maximum of 45 guests, including children, photographer etc.
 • Please only arrive five minutes before your appointment.

As we have introduced extra safety measures, delays may occur. We thank you for your understanding.

 

Have you been asked to show your original documents for verification?

If one or both of you do not have a CPR number in Denmark or any of the Nordic countries, the person(s) in question must show original documents for verification at Copenhagen City Hall one working day before your ceremony, at the latest.

The Wedding Office is open for verification of original documents Monday-Friday from 9:00-14:00.

 

Special initiatives and guidelines to limit the spread of COVID-19 at Copenhagen City Hall and at open-air weddings

We want you to have the best experience possible, and it is very important to the Wedding Office that both you, your guests and others present feel safe. 

The Wedding Office has introduced the following initiatives

 • The registrar and the official witnesses will keep min. one metre distance to you during the ceremony. 
 • The registrar will not shake your hand.
 • You can sign your marriage papers with new pens, which you can keep afterwards. 
 • Hand sanitiser will be available for everyone.
 • We make sure that the couple before you has let the area before it is your turn.

What you can do 

We hope that both you and your guests will help us by following the advice and the Danish Health Authorities’ general recommendations below:

 • Keep a distance to other couples.
 • Cough and sneeze in your sleeve, not your hands. 
 • Use the hand sanitiser accessible on the location.

 

Are you currently not in Denmark?

The Danish borders are opening, but in a controlled way. Find up-to-date information about the coronavirus situation in Denmark and how it affects you as a visitor in Denmark on the website of the Danish police in English here.
 

How to reschedule your appointment

If you know that you will be unable to attend a ceremony that you booked, we apologise for the inconvenience and kindly ask you to cancel your appointment. This can be done by following the link in the email you received as an automatic confirmation of your booking.

Naturally, you are welcome to make a new booking in the future. You can find the link to our booking system in the letter you received from either The Agency of Family Law or from The Wedding Office when your application was approved.

If your case was processed by The Agency of Family Law, you can contact them with any possible questions regarding the validity of your marriage licence, extensions etc.

Read about your options to extend your approval from the Agency of Family Law here. 

We thank you for your understanding and look forward to welcoming you at Copenhagen City Hall when the Danish borders open again. We offer you our sincere apologies for the trouble the situation may have caused you.

If you have any questions, you are welcome to contact us by phone on (+45) 3366 3366 Mondays, Tuesdays, Thursdays and Fridays between 10.00 and 12.00 or by e-mail at bryllup@kk.dk

We look forward to seeing you.