Corona / Covid-19

English version below

Hvis I skal vies på Københavns Rådhus til og med d. 18. oktober 2020

Det nuværende forsamlingsforbud vil fortsat være gældende til og med d. 18. oktober. Københavns Rådhus vil i denne periode også fortsætte med at holde lukket for besøgende, med undtagelse af brudepar og deres gæster. Vi glæder os derfor fortsat til at tage imod jer og jeres gæster på Københavns Rådhus på jeres bryllupsdag, og vi håber at I får en smuk og mindeværdig oplevelse. 

Da vi har indført en række sikkerhedstiltag, kan forsinkelser forekomme på dagen. Vi håber på jeres forståelse herfor.  

Vi prioriterer at vie alle par, som har bestilt en tid. Derfor kan flere par befinde sig i hallen på Rådhuset samtidigt, både før og efter en vielse. På grund af lukningen af Rådhuset og forsamlingsgrænsen bedes I derfor venligst overholde følgende retningslinjer: 

 • Medbring kun op til 20 gæster, inklusive børn, fotograf mv.
 • Ankom kun fem minutter før jeres vielse
 • Forlad venligst Rådhuset efter vielsen. Det vil ikke være muligt at opholde sig på Rådhuset, herunder i Rådhushallen eller Rådhushaven efter vielsen.

Vi opdaterer informationen her på siden med de til enhver tid gældende retningslinjer for vielser. Vi anbefaler derfor, at I orienterer jer her på siden i dagene op til vielsen.

Har du eller din partner ikke et CPR-nummer?

Vi beder alle personer, der ikke har et CPR-nummer i Danmark eller et af de nordiske lande, om venligst at vise originaldokumenter – pas/nationalt ID (og visum, hvis relevant) – på Københavns Rådhus 10 min. før jeres vielse. 

 

Hvis I skal vies til "Vie i det fri" til og med d. 18. oktober

Det nuværende forsamlingsforbud vil fortsat være gældende til og med d. 18. oktober.
Vi prioriterer at vie alle par, som har bestilt en tid. Derfor kan flere par befinde sig i området omkring et "Vie i det fri"-arrangement samtidigt, både før og efter en vielse. På grund af forsamlingsforbuddet bedes I derfor venligst overholde følgende retningslinjer: 

 • Medbring kun op til 20 gæster, inklusive børn, fotograf mv.
 • Ankom kun fem minutter før jeres vielse

Vi opdaterer informationen her på siden med de til enhver tid gældende retningslinjer for vielser. Vi anbefaler derfor, at I orienterer jer her på siden i dagene op til vielsen.

Da vi har indført en række sikkerhedstiltag, kan forsinkelser forekomme. Vi håber på jeres forståelse herfor.  

Har du eller din partner ikke et CPR-nummer?

Vi beder alle personer, der ikke har et CPR-nummer i Danmark eller et af de nordiske lande, om venligst at vise originaldokumenter – pas/nationalt ID (og visum, hvis relevant) – på Københavns Rådhus senest dagen før vielsen. Rådhuset vil være åbent for tjek af originaldokumenter mandag kl. 10:45-12:30 og onsdag-fredag kl. 10:45-14:30.

 

Særlige tiltag og retningslinjer for at begrænse smitten af COVID-19 på Rådhuset og til ”Vie i det fri”

Vi vil gøre alt for give jer en dejlig oplevelse, og det har stor betydning for Vielseskontoret, at både I, jeres gæster og andre til stede kan føle sig trygge. 

Vielseskontoret har indført følgende tiltag: 

 • Giftefogeden og de officielle vidner vil holde afstand til jer under vielsen. 
 • Giftefogeden vil ikke give jer hånden.
 • I kan skrive under på jeres vielsespapirer med nye kuglepenne, som I efterfølgende kan beholde. 
 • Håndsprit vil stå frit tilgængeligt for alle.
 • Parret før jer vil forlade området, før det bliver jeres tur.

Hvad I selv kan gøre 

Vi håber, I og jeres gæster vil hjælpe os ved at følge nedenstående råd og Sundhedsstyrelsen generelle anbefalinger: 

 • Hold afstand til andre par.
 • Host og nys i ærmet, ikke i hænderne. 
 • Benyt den håndsprit, der vil stå frit tilgængeligt.

I kan læse mere om Coronavirus i Danmark på dette link.

Hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte os på telefon 33 66 33 66 mandag, tirsdag, torsdag og fredag mellem klokken 10.00 og 12.00, pr. mail på bryllup@kk.dk eller via sikker post via linket i bunden af denne side.

Vi glæder os til at ser jer.

 

If you are getting married at Copenhagen City Hall until the 18th of October

We look forward to seeing you and your guest at Copenhagen City Hall on your wedding day, and we hope that you will have a beautiful and memorable day.  

It has been announced that the Government's current restrictions on public gatherings will stay in force until the 18th of October. During this period, Copenhagen City Hall will also remain closed for visitors, with the exception of wedding couples and their guests.

As we have introduced extra safety measures, delays may occur. We thank you for your understanding.

We have made it a priority to marry all couples with an appointment. As a result, other couples can be present in the Great Hall at the same time, both before and after a ceremony. Due to the closing of City Hall as well as the law limiting public gatherings, we kindly ask you to follow the guidelines below:   

 • You are welcome to bring up to 20 guests, including children, photographer etc.
 • Please only arrive five minutes before your appointment.  
 • Please leave City Hall after your ceremony. It will not be possible to stay at City Hall, including in the Great Hall and the City Hall Garden after the ceremony.  

We will update this website with any new guidelines if and when the situation changes. We recommend that you visit this website in the days leading up to your wedding.

Do you or your partner not have a CPR number?   

We ask all persons who do not have a CPR number in Denmark or any of the Nordic countries to please present their original documents – passport (and visa, if relevant) - at Copenhagen City Hall one the day of your wedding, 10 minutes befor your booked ceremony, and NOT the day before as written in booking confirmations sent out before the closing of City Hall.

 

If you are getting married at an open-air event until the 18th of October

It has been announced that the Government's current restrictions on public gatherings will stay in force until the 18th of October.

We have made it a priority to marry all couples with an appointment. As a result, other couples can be present in the area around an open-air wedding, both before and after a ceremony. Due to the law limiting public gatherings, we kindly ask you to follow the guidelines below:   

 • You are welcome to bring up to 20 guests, including children, photographer etc.
 • Please only arrive five minutes before your appointment.  

We will update this website with any new guidelines if and when the situation changes. We recommend that you visit this website in the days leading up to your wedding.

As we have introduced extra safety measures, delays may occur. We thank you for your understanding.

Do you or your partner not have a CPR number?   

We ask all persons who do not have a CPR number in Denmark or any of the Nordic countries to please present their original documents – passport (and visa, if relevant) - at Copenhagen City Hall one day before your wedding at the latest. City Hall will be open for you Monday from 10:45 to12:30 and Wednesday, Thursday and Friday from 10:45 to14:30.

 

Special initiatives and guidelines to limit the spread of COVID-19 at Copenhagen City Hall and at open-air weddings

We want you to have the best experience possible, and it is very important to the Wedding Office that both you, your guests and others present feel safe. 

The Wedding Office has introduced the following initiatives

 • The registrar and the official witnesses will keep a distance to you during the ceremony. 
 • The registrar will not shake your hand.
 • You can sign your marriage papers with new pens, which you can keep afterwards. 
 • Hand sanitiser will be available for everyone.
 • We make sure that the couple before you has let the area before it is your turn.

What you can do 

We hope that both you and your guests will help us by following the advice and the Danish Health Authorities’ general recommendations below:

 • Keep a distance to other couples.
 • Cough and sneeze in your sleeve, not your hands. 
 • Use the hand sanitiser accessible on the location.

You can read more about the Coronavirus in Denmark in English here.

f you have any questions, you are welcome to contact us by phone on (+45) 3366 3366 Mondays, Tuesdays, Thursdays and Fridays between 10.00 and 12.00, by e-mail at bryllup@kk.dk or with secure post by following the link in the bottom of this page (requires a Danish NemID).

We look forward to seeing you.

 

Are you unable to show on the day of your wedding? 

Find up-to-date information about the coronavirus situation in Denmark and how it affects you as a visitor in Denmark on the website of the Danish police in English here

If you have any questions about entering Denmark, please contact the Danish police. 
   

How to reschedule your appointment 

If you know that you will be unable to attend a ceremony that you booked, we apologise for the inconvenience and kindly ask you to cancel your appointment. This can be done by following the link in the email you received as an automatic confirmation of your booking. 

Naturally, you are welcome to make a new booking in the future. You can find the link to our booking system in the letter you received from either The Agency of Family Law or from The Wedding Office when your application was approved. 

If your case was processed by The Agency of Family Law, you can contact them with any possible questions regarding the validity of your marriage licence, extensions etc. Read about your options to extend your approval from the Agency of Family Law here.  

We thank you for your understanding and look forward to welcoming you at Copenhagen City Hall another time.